Ontwerpers

Kees Aalbers Expositie
Kees Aalbers (kunstschilder en scenarioschrijver)

Kees heeft gestudeerd aan de Rietveld academie, gebonden-, vrije kunsten en fotografie. Afgestudeerd met een multimedia project over de Belgische kust, toen nog met dia’s,16mm film en geluidbanden voorzien van stuurpulsen. Na wat omzwervingen in de reclamewereld is hij weer begonnen met schilderen.

Sinds 2002 heeft hij zich toegelegd op Bijbelse kunst. “Ik heb een gave van God gekregen en die wil ik tot Zijn eer gebruiken”. Kees heeft, meestal in opdracht, veel bijbelse onderwerpen geschilderd in zijn atelier in Kautenbach (Midden-Luxemburg) en sinds 2007 is hij ook aan het werk in zijn atelier in Nederland. Hij heeft veel doop- en belijdenisteksten, trouwteksten, psalmen en liederen geschreven, maar ook rouwverwerking, enz. In 2003 maakte Kees hernieuwd kennis met multimedia kunst,  een project voor Israël. Als één van de geselecteerde kunstenaar heeft hij een 25 schilderijen en aquarellen voor dit project gemaakt. In 2006 kwam het idee om muzikale-kunst en beeldende-kunst samen te voegen tot één geheel. In 2011 zijn er vijf concerten gegeven die “leven en Het LEVEN” als thema hadden. In de zomer 2011 schilderde Kees “The Expectation”.  Bert Noteboom heeft zich laten inspireren door deze schilderijen. De teksten, muziek en composities van Bert brachten een muzikale stimulans in het geheel. Aan de hand van deze composities heeft Kees de films gemaakt.

Kijk voor meer informatie over het werk van Kees eens op www.kunstexpress.nl en op www.keesaalbers.nl

Interview met Kees Aalbers door ds. Arie v/d Veer

Bert Noteboom

IMG_0797

Bert experimenteerde al vanaf jonge leeftijd met muziek. Hij werd onderwezen in het orgelspel door Nico Poorter. Direct na het behalen van het voortgezet onderwijs zette Bert de stap om beiaard en piano te gaan studeren aan de Hogeschool van Kunsten te Utrecht en later aan de Dordse Beiaardschool. Ondanks de leuke studie trok het leiden van koren hem meer en ging hij daarom koordirectie studeren aan de Bourdon Hogeschool voor Muziek.

Als dirigent heeft hij tal van koren mogen leiden. Naast de vaste koren wordt Bert regelmatig projectmatig ingehuurd. Een voorbeeld hiervan is het dirigeren van de jaarlijkse mannenzangavond in Katwijk, een samenzangavond met zo’n 2000 mannen. Sinds 2006 is Bert als evangelist verbonden aan Christelijke Gemeente ‘De Wegwijzer’ te Almere en heeft hij in de muziek een stap terug gedaan.

Zijn diepe verlangen om bij te dragen aan de verheerlijking van God en het evangelie te brengen naar de westerse mens is de reden dat hij ‘The Expectation’ heeft geschreven. Voorafgaande aan deze compositie is ook het stuk Alpha & Omega verschenen.

Kijk voor meer informatie over het werk van Bert eens op www.nspired.nu

Advertenties